Ziek- of beter melden
Altijd melden!

Neem altijd contact op
met uw leidinggevende en Cabooter People

Ziek- of beter melden

Als u ziek bent, moet u zich persoonlijk, vóór 09:00 uur ziekmelden bij het bedrijf waar u zou gaan werken. Daarnaast moet u zich ook vóór 09:00 uur telefonisch ziekmelden bij Cabooter People HR Services. Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan dient u dit eveneens te melden bij Cabooter People HR Services en bij de leidinggevende van het bedrijf waar u werkt. Als u zich niet persoonlijk ziek meldt, wordt uw melding niet geaccepteerd, tenzij daarvoor redenen zijn.

Telefoonnummer Cabooter People HR Services: 077-7600096.

Voor verdere informatie omtrent ziekteverzuim en ziekmelden willen wij u graag verwijzen naar het ziekteverzuimreglement.

Beter melden
Zodra u beter bent, dient u dit direct te melden bij Cabooter People HR Services. Voor verdere informatie omtrent beter melden, willen wij u graag verwijzen naar het ziekteverzuimreglement.